Enw: Y Cynghorydd Lino Scaglioni

Rhif Cyfeirnod: APW/001/2014-015/AT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Cymuned y Sully a Lavernock

Lleoliad: Tribunal Office, Llandrindod

Dyddiad y digwyddiad: 22/01/15
 
Natur yr honiad: Torri paragraffau 4(b) a 6(1)(a) y cod ymddygiad

Penderfyniad y Tribiwnlys: Heb weithredu’n groes i’r cod. Gwnaeth Panel Dyfarnu Cymru ddyfarniad ynglŷn â'r achos uchod drwy sylwadau ysgrifenedig.