Dogfennau ymarfer

Canllawiau’r Llywydd a a chyfarwyddiadau ymarfer

Mae Llywydd PDC wedi cyhoeddi dogfennau ymarfer a chanllawiau Llywydd mewn perthynas â phynciau amrywiol.

Mae cyfarwyddyd ymarfer yn amlinellu prosesau y mae’n rhaid i Banel eu dilyn fel arfer oni bai bod rhesymau da dros beidio â gwneud hynny.

Nid yw canllawiau’r Llywydd yn rhwymo mewn cyfraith ond maent yn darparu canllawiau defnyddiol ar amrywiaeth o faterion i gynorthwyo partïon, aelodau, swyddogion llywodraeth leol, tystion a’r cyhoedd ac i sicrhau cysondeb mewn ymagwedd.