Cysylltu

Dylid anfon pob gohebiaeth at Banel Dyfarnu Cymru trwy'r sianeli isod.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am sut i wneud apêl neu sut i ymateb i gyfeiriad, cysylltwch â ni. 

Mae croeso i chi gysylltu â ni yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Panel Dyfarnu Cymru

Tŷ Dderwen
Parc Cleppa
Celtic Springs
Casnewydd
NP10 8QB
 

Ffôn: 03000 259805

E-bost: adjudication.panel@llyw.cymru

Nodwch fod ein casgliad post yn wythnosol, lle bo hynny'n bosibl anfonwch ohebiaeth trwy e-bost.