Dylid anfon pob gohebiaeth i Banel Dyfarnu Cymru yn y cyfeiriad canlynol:

Panel Dyfarnu Cymru

Adeiladau'r Llywodraeth
Spa Road East
Llandrindod Wells
Powys
LD1 5HA

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am sut i wneud apêl neu sut i ymateb i gyfeiriad, cysylltwch â ni:  

Dros y ffôn - 03000 259805

Drwy e-bost - adjudication.panel@llyw.cymru

Drwy ffacs - 03000 259801