Cysylltu

Dylid anfon pob gohebiaeth at Banel Dyfarnu Cymru trwy'r sianeli isod.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am sut i wneud apêl neu sut i ymateb i gyfeiriad, cysylltwch â ni. 

Mae croeso i chi gysylltu â ni yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Panel Dyfarnu Cymru

Uned Tribiwynlysoedd Cymru
PO Box 100
LLANDRINDOD
LD1 9BW

Nodwch fod ein casgliad post yn wythnosol, lle bo hynny'n bosibl anfonwch ohebiaeth trwy e-bost.

E-bost: adjudication.panel@llyw.cymru

Ffôn: 03000 259805
Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.