Adnoddau

Isod, mae dolenni i wefannau a all fod yn ddefnyddiol i chi.

Nid yw Panel Dyfarnu Cymru yn gyfrifol am gynnwys na dibynadwyedd y gwefannau hyn ac nid yw o reidrwydd yn cymeradwyo'r safbwyntiau sy'n cael eu mynegi ynddynt. Nid yw'r ffaith ein bod yn eu rhestru yn golygu ein bod yn eu cymeradwyo mewn unrhyw ffordd. Ni allwn warantu y bydd y dolenni hyn yn gweithio bob amser ac nid oes gennym unrhyw reolaeth dros p'un a yw'r tudalennau ar gael ai peidio.

Gwefan Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (Dolen allanol)

Gwefan y Pwyllgor Safonau mewn Bywyd Cyhoeddus (Dolen allanol)

Gwefan Llys Hawliau Dynol Ewrop (Dolen allanol)

Gwefan y Weinyddiaeth Gyfiawnder (Dolen allanol)