Cyfarwyddyd Ymarfer

Mae Llywydd Panel Dyfarnu Cymru (“y Panel”) wedi gwneud Cyfarwyddyd Ymarfer o dan adran 61(2) o Ddeddf Cymru 2017.