APW/001/2016-017/AT - Y Cynghorydd Lynda Parker

Enw: Y Cynghorydd Lynda Parker

Rhif Cyfeirnod: APW/001/2016-017/AT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Cymuned Manorbier

Lleoliad: Court Room 3, Haverfordwest County Court and Family Court Hearing Centre

Dyddiad y digwyddiad: 27 Medi 2016

Natur yr honiad: Torri paragraffau 14(1)(a), (c) a (e) y cod ymddygiad

Penderfyniad y Tribiwnlys: Cyfeiriwyd yr achos yn ôl at y Pwyllgor Safonau gan argymell y dylid gwahardd y Cynghorydd am 3 mis