APW/003/2003/AT: Y Cynghorydd G Powell

Enw: Y Cynghorydd G Powell

Rhif Cyfeirnod: APW/003/2003/AT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Sir Fynwy

Lleoliad: Ystafell Langstone, Gwesty'r Hilton, Ffordd Cas-gwent, Langstone, Casnewydd
 
Dyddiad y digwyddiad: 10/02/2004
 
Natur yr honiad: Torri paragraffau 4(a) a (b) a 6(1)(b) o God Ymddygiad y Cyngor

Penderfyniad y Tribiwnlys: Cyfeiriwyd yr achos yn ôl at y Pwyllgor Safonau gan argymell y dylid gwahardd y Cynghorydd am 6 mis