APW003/2005/AT: Y Cynghorydd E Davies

Enw: Y Cynghorydd E Davies

Rhif Cyfeirnod: APW003/2005/AT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Cymuned Dynfant

Lleoliad: Ystafell Langland, Gwesty'r Marriott, Abertawe
 
Dyddiad y digwyddiad: 22/11/2005
 
Natur yr honiad: Methiant i gadw at baragraffau 16(3) ac 20 o God Ymddygiad y Cyngor

Penderfyniad y Tribiwnlys: Cyfeiriwyd yr achos yn ôl at y Pwyllgor Safonau gan argymell y dylid gwahardd y Cynghorydd am fis