APW/003/2014-015/AT - Y Cynghorydd Peter Rogers

Enw: Y Cynghorydd Peter Rogers

Rhif Cyfeirnod: APW/003/2014-015/AT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Sir Ynys Mon

Lleoliad: Llys Sirol Llangefni a Llys Teulu

Dyddiad y digwyddiad: 10/09/15 a 11/09/15

Natur yr honiad: Torri paragraffau 10(1), 11(1), 11(2)(a) a 11(4)  y cod ymddygiad

Penderfyniad y Tribiwnlys: Cyfeiriwyd yr achos yn ôl at y Pwyllgor Safonau gan argymell y dylid gwahardd y Cynghorydd am 3 mis.