APW/003/2016-017/AT - Y Cynghorydd Gary Price

Enw: Y Cynghorydd Gary Price

Rhif Cyfeirnod: APW/003/2016-017/AT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Powys

Lleoliad:

Dydd 1 - Canolfan Gwrandawiadau Canolfan Cyfiawnder Sifil a Theuluol Llandrindod, Parciau Noyadd, LLandrindod, Powys, LD1 5DF

Dydd 2 – Swyddfeydd Tribiwnlys PDC, Adeiladau'r Llywodraeth, Heol Spa Ddwyrain, Llandrindod, Powys, LD1 5HA

Dyddiad y digwyddiad: 7 a 8 Mawrth 2017

Natur yr honiad: Torri paragraffau 4(b) a 6(1)(a) y cod ymddygiad

Penderfyniad y Tribiwnlys: Cyfeiriwyd yr achos yn ôl at y Pwyllgor Safonau gan argymell y dylid gwahardd y Cynghorydd am 3 mis