Enw: Y Cynghorydd Randolph Jenkins

Rhif Cyfeirnod: APW004/2005/AT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Cymuned Llangynydd, Llanmadog a Cheriton

Lleoliad: Ystafell Lakeside, Gwesty Ramada Abertawe, Ffordd Phoenix, Abertawe
 
Dyddiad y digwyddiad: 29/03/2006
 
Natur yr honiad: Methiant i gadw at baragraffau 6(1)(b), 16(2) ac 16(3) o God Ymddygiad y Cyngor

Penderfyniad y Tribiwnlys: Cerydd