Enw: Y Cyn-Gynghorydd Michael Jones

Rhif Cyfeirnod: APW/004/2012-013/AT 

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Cymuned Pentyrch

Lleoliad: Ystafell Syndicet B, Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Caerdydd 

Dyddiad y digwyddiad: 11/12/2013
 
Natur yr honiad: Torri paragraffau 4(b), 4(c), 11(1) a 14(1)(a) o'r cod ymddygiad 

Penderfyniad y Tribiwnlys: Cadarnhawyd penderfyniad y Pwyllgor Safonau.