Enw: Y Cynghorydd B Barton

Rhif Cyfeirnod: APW/006/2009-010/AT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Cymuned Llanarmon-yn-Iâl a Chyngor Cymuned Llandegla

Lleoliad: Gwesty Tŷ Gwledig Northop Hall, Pentref Northop Hall, Ffordd Caer, Ger Caer CH7 6HJ
 
Dyddiad y digwyddiad: 23/03/2010
 
Natur yr honiad: Torri paragraff 6(1)(a) o'r cod ymddygiad

Penderfyniad y Tribiwnlys: Cadarnhawyd penderfyniad y Pwyllgor Safonau