APW/006/2012-013/AT: Y Cynghorydd Aeron M Jones

Enw: Y Cynghorydd Aeron M Jones

Rhif Cyfeirnod: APW/006/2012-013/AT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Gwynedd

Lleoliad: Canolfan Halliwell, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin

Dyddiad y digwyddiad: 17/01/2014
 
Natur yr honiad: Torri paragraffau 4(b) a 6(1)(a), 6(2) a 7(a) o'r cod ymddygiad

Penderfyniad y Tribiwnlys: Cadarnhawyd penderfyniad y Pwyllgor Safonau. Gwnaeth Panel Dyfarnu Cymru ddyfarniad ynglŷn â'r achos uchod drwy sylwadau ysgrifenedig.