APW/009/2010-011/AT: Y Cynghorydd M Calver

Enw: Y Cynghorydd M Calver

Rhif Cyfeirnod: APW/009/2010-011/AT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Cymuned Maenorbŷr

Lleoliad: Gwesty Lamphey Court, Llandyfái, Sir Benfro

Dyddiad y digwyddiad: 25/05/2011
 
Natur yr honiad: Torri paragraffau 4(b), 4(c), 5(a) a 6(1)(a) o'r cod ymddygiad

Penderfyniad y Tribiwnlys: Cadarnhawyd penderfyniad y Pwyllgor Safonau. Noder: cafodd penderfyniadau'r Tribiwnlys Apêl a'r Pwyllgor Safonau eu gwrthdroi yn dilyn Adolygiad Barnwrol gan yr Uchel Lys - Cyf:[2012] EWHC 1172 (Admin). Gellir darllen yr achos ar wefan Sefydliad Cyfreithiol Prydain ac Iwerddon.