APW/009/2012-013/AT: Y Cynghorydd John Cooper

Enw: Y Cynghorydd John Cooper

Rhif Cyfeirnod: APW/009/2012-013/AT 

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Cymuned y Mwmbwls

Lleoliad: Ystafell Spirit, Gwesty'r Village Abertawe, Langdon Road, Oddi ar Ffordd Fabian, Abertawe SA1 8QY

Dyddiad y digwyddiad: 15/05/2013
 
Natur yr honiad: Manylion yr apêl - Torri paragraff: 6(1)(a) o'r cod ymddygiad 

Penderfyniad y Tribiwnlys: Cadarnhawyd penderfyniad y Pwyllgor Safonau