Enw: Y Cynghorydd P Seabourne

Rhif Cyfeirnod: APW/012/2010-011/AT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Lleoliad: Ystafell Langstone, Gwesty'r Hilton, Ffordd Cas-gwent, Casnewydd

Dyddiad y digwyddiad: 14/10/2011
 
Natur yr honiad: Torri paragraffau 11(2)(a), 14(1)(d), 15(1) a 15(2) o'r cod ymddygiad

Penderfyniad y Tribiwnlys: Cadarnhawyd penderfyniad y Pwyllgor Safonau