Enw: Y Cynghorydd R Brooks

Rhif Cyfeirnod: PW005/2005/AT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Cymuned Coed-ffranc

Lleoliad: Penderfynwyd heb wrandawiad ar 03 Mai 2006
 
Dyddiad y digwyddiad: 03/05/2005
 
Natur yr honiad: Torri paragraffau 7a, 11a ac 16(3) o God Ymddygiad y Cyngor. Gwrthodwyd yr apêl

Penderfyniad y Tribiwnlys: Cadarnhawyd penderfyniad y Pwyllgor Safonau