APW/001/2013-014/CT: Y Cyn-Gynghorydd Tref Nathan Casey

Enw: Y Cyn-Gynghorydd Tref Nathan Casey

Rhif Cyfeirnod: APW/001/2013-014/CT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Tref Llandrindod

Lleoliad: Gwesty Gwledig New House  

Dyddiad y digwyddiad: 21/02/2014
 
Natur yr honiad: Torri paragraff 4(b), 4(c), 6(1)(a), 6(1)(c) a 6(2) o'r cod ymddygiad.
Gwnaeth Panel Dyfarnu Cymru ddyfarniad ynglŷn â'r achos uchod drwy sylwadau ysgrifenedig.

Penderfyniad y Tribiwnlys: Anghymwyso am 3 blynedd