APW/001/2017-018/CT: Y Cyn-Gynghorydd Tref Alison Halford

Enw: Y Cyn-Gynghorydd Tref Alison Halford

Rhif Cyfeirnod: APW/001/2017-018/CT

Enw’r Awdurdod perthnasol: Cyngor Sir y Fflint

Lleoliad: PDC, Adeiladau Llywodraeth, Heol Spa Ddwyrain, Llandrindod, Powys

Dyddiad y digwyddiad: 6 Hydref 2017

Natur yr honiad: Torri paragraffau 4(b) a 4(c) y cod ymddygiad.

Gwnaeth Panel Dyfarnu Cymru ddyfarniad ynglŷn â'r achos uchod drwy sylwadau ysgrifenedig.

Penderfyniad y Tribiwnlys: Anghymwyso am 14 mis.