APW/001/2020-021/CT - Cynghorydd Kevin O’Neill (Saesneg yn unig)

Enw:  Cynghorydd Kevin O’Neill

Rhif Cyfeirnod: APW/001/2020-021/CT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Lleoliad: Penderfynwyd Panel Dyfarnu Cymru ar yr achos uchod drwy sylwadau ysgrifenedig.

Dyddiad y digwyddiad: 18 a 22 Rhagfyr 2020

Natur yr honiad: Gweithredu’n groes i baragraff. 4(b), 6(1)(a), 11(1), 11(2)(a), 14(1)(c), 14(1)(d) a 14(1)(e) o God Ymddygiad y Cyngor.

Penderfyniad y Tribiwnlys: Atal am 7 mis