APW/002/2009-010/CT: Y Cynghorydd M Maskell

Enw: Y Cynghorydd M Maskell

Rhif Cyfeirnod: APW/002/2009-010/CT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Sir Ceredigion a chyn-Gyngor Cymuned Henfynyw

Lleoliad: Gwesty Castell Malgwyn, Llechryd, Aberteifi

Dyddiad y digwyddiad: 28/09/2010
 
Natur yr honiad: Torri paragraffau 7(a), 16(2) a 16(3) o'r cod ymddygiad (2002).
Torri paragraffau 7(a) a 14(1)(e) o'r cod ymddygiad (2008)

Penderfyniad y Tribiwnlys: Anghymwyso am 18 mis