Enw: Y Cyn-Gynghorydd Stuart Anderson

Rhif Cyfeirnod: APW/002/2017-018/CT

Enw’r Awdurdod perthnasol: Cyngor Brwdeistref Sirol Conwy

Lleoliad: Llys Sirol yr Wythgrug, Y Llysoedd Barn, Yr wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 1AE

Dyddiad y digwyddiad: 9-10 Ionawr 2018

Natur yr honiad: Torri paragraffau 4(b), 4(c), 4(d), 5(a), 6(1)(a), 7(a), 14(1)(c) and 14(1)(d) o'r cod ymddygiad.

Penderfyniad y Tribiwnlys: Anghymwyso am 18 mis.