Enw: Y Cynghorydd M Jones

Rhif Cyfeirnod: APW/003/2009-010/CT

Awdurdod Perthnasol: Dinas a Sir Abertawe

Lleoliad: Ystafell Langland, Gwesty'r Marriott, Ardal Forwrol, Abertawe
 
Dyddiad y digwyddiad: 21/12/2009
 
Natur yr honiad: Torri paragraffau 7(a) a 16(3) o God 2002 a pharagraffau 11(1) a 14(1)(a) o God 2008

Penderfyniad y Tribiwnlys: Torri, dim camau pellach