Enw: Y Cynghorydd J Major

Rhif Cyfeirnod: APW/003/2010-011/CT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Sir Fynwy a Chyngor Cymuned Magwyr gyda Gwndy

Lleoliad: Gwesty'r Hilton, Ffordd Cas-gwent, Lanstone, Casnewydd, NP18 2LX

Dyddiad y digwyddiad: 09/02/2011
 
Natur yr honiad: Torri paragraffau 4(a), 4(b) a 6(1)(a) o'r cod ymddygiad

Penderfyniad y Tribiwnlys: Torri. Dim camau pellach.