APW/003/2020-021/CT: Cynghorydd David Poole

Enw:  Cynghorydd David Poole

Rhif Cyfeirnod: APW/003/2020-021/CT  

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili                              

Lleoliad: Penderfynwyd Panel Dyfarnu Cymru ar yr achos uchod drwy sylwadau ysgrifenedig. 

Dyddiad y digwyddiad: 28 Mehefin 2021                                                                                

Natur yr honiad: Gweithredu’n groes i baragraff 6(1)(a), 7(a), 11(1) a 14(1)(a)  o God Ymddygiad y Cyngor 

Penderfyniad y Tribiwnlys: Atal am 5 mis