APW/005/2010-011/CT: Y Cynghorydd P Heesom

Enw: Y Cynghorydd P Heesom

Rhif Cyfeirnod:  APW/005/2010-011/CT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Sir y Fflint

Lleoliad: Gwesty'r Village St Davids, Ewlô

Dyddiad y digwyddiad: 19/07/2013

Natur yr honiad: Torri paragraffau 4(a), 4(b), 6(1)(b) a 7(a) o god ymddygiad 2001 a pharagraffau 4(b), 4(c) a 4(d) o god ymddygiad 2008.

Penderfyniad y Tribiwnlys: Anghymwyso am 2 1/2 flynedd

Mae’r Gorchymyn a wnaed gan yr uchel Lys ar 20 Awst 20013 i atal yr anghymhwysiad a orfodwyd gan y Tribiwnlys Achos ar 19 Gorffennaf 2013 wedi cael ei ddiddymu gan yr Uchel Lys trwy Orchymyn dyddiedig 5 Medi 2013.

Noder: Cynhaliwyd apêl yn yr Uchel Lys ynglŷn â phenderfyniad y Tribiwnlys Achos. Gwrthododd yr Uchel Lys yr apêl ynghylch canfyddiadau’r Tribiwnlys Achos am dorri’r cod, heblaw am dri o’r canfyddiadau hynny, a gafodd eu dirymu. Lleihaodd yr Uchel Lys y sancsiwn, o ddwy flynedd a hanner o waharddiad i 18 mis - Cyf: [2014] EWHC 1504 (Admin).

Y gall yr achos gael ei ddarllen ar y Prydain ac Iwerddon wefan y Sefydliad Cyfreithiol (dolen allanol).