APW/006/2010-011/CT and APW/010/2010-011/CT: Y Cynghorydd A Brown

Enw: Y Cynghorydd A Brown

Rhif Cyfeirnod: APW/006/2010-011/CT and APW/010/2010-011/CT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Lleoliad: Gwesty'r Copthorne, Caerdydd

Dyddiad y digwyddiad: 13/04/2011
 
Natur yr honiad: Torri paragraffau 4(a)(b), 6(1)(a), 7(b)(i), 7(b)(ii), 7(b)(iv), 7(b)(v) a 7(b)(vi) o'r cod ymddygiad. Torri paragraffau 3(a), 4(b), 4(d), 5(a) a 6(i)(a) o'r cod ymddygiad

Penderfyniad y Tribiwnlys: Gwahardd am 9 mis