APW/006/2021-022/CT: Cynghorydd William Roy Owen

Enw:  Cynghorydd William Roy Owen

Rhif Cyfeirnod: APW/006/2021-022/CT  

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Gwynedd a Chyngor Tref Frenhinol Caernarfon

Lleoliad: Penderfynwyd Panel Dyfarnu Cymru ar yr achos uchod drwy sylwadau ysgrifenedig. 

Dyddiad y digwyddiad: 20 Rhagfyr 2021                                                                                

Natur yr honiad: Gweithredu’n groes i baragraff 4(b), 4(c), 6(1)(a), 6(1)(d), 6(2) a 7(a) o God Ymddygiad y Cyngor.

Penderfyniad y Tribiwnlys: Atal am 9 mis