APW/007/2010-011/CT: Y Cynghorydd A James

Enw: Y Cynghorydd A James

Rhif Cyfeirnod: APW/007/2010-011/CT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Lleoliad: Gwesty Glen-yr-afon, Ffordd Pont-y-pŵl, Brynbuga

Dyddiad y digwyddiad: 27/04/2011
 
Natur yr honiad: Torri paragraffau 6(1)(a), 7(a), 10(1), 11(2)(a) a 14(1)(d) o'r cod ymddygiad

Penderfyniad y Tribiwnlys: Gwahardd am fis. Bydd y penderfyniad llawn yn ymddangos yma maes o law.