Enw: Y Cynghorydd P Baccara

Rhif Cyfeirnod: APW008/2005/CT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Lleoliad: Canolfan Gynadledda Halliwell, Coleg y Drindod, Caerfyrddin
 
Dyddiad y digwyddiad: 22/08/2006
 
Natur yr honiad: Torri paragraffau 4(a), 6(1)(a), 6(1)(b) a 7(a) o God Ymddygiad y Cyngor.

Penderfyniad y Tribiwnlys: Gwahardd am 2 fis