APW/008/2012-013/CT: Y Cyn-Gynghorydd David Evans

Enw: Y Cyn-Gynghorydd David Evans

Rhif Cyfeirnod: APW/008/2012-013/CT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Sir Ceredigion

Lleoliad: Holiday Inn Canol Dinas Caerdydd, Caerdydd  

Dyddiad y digwyddiad: 12/07/2013
 
Natur yr honiad: Torri paragraff 6(1)(a), 7(a) a 9(a) o'r cod ymddygiad.Gwnaeth Panel Dyfarnu Cymru ddyfarniad ynglŷn â'r achos uchod drwy sylwadau ysgrifenedig.

Penderfyniad y Tribiwnlys: Anghymwyso am 3 mis