Enw: Y Cynghorydd P Fowlie

Rhif Cyfeirnod: APW/010/2009-010/CT

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Sir Ynys Môn

Lleoliad: Caerfyrddin

Dyddiad y digwyddiad: 27/09/2010
 
Natur yr honiad: Torri paragraffau 5(b) a 6(1)(a) o'r cod ymddygiad. Bydd y tribiwnlys hwn yn cael ei glywed drwy sylwadau ysgrifenedig ac nid yw'n agored i'r cyhoedd.

Penderfyniad y Tribiwnlys: Gwahardd am 12 mis.