APW/011/2010-011/CT: Y Cynghorydd P Rogers

Enw: Y Cynghorydd P Rogers

Rhif Cyfeirnod: APW/011/2010-011/CT

Awdurdod Perthnasol: Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru a Chyngor Sir Ynys Môn

Lleoliad: Gwesty Neuadd Tre-Ysgawen, Capel Coch, Llangefni

Dyddiad y digwyddiad: 06/07/2011
 
Natur yr honiad: Torri paragraffau 3(1), 3(2)(d) 5 a 6(a) o god Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru a 4(b), 4(c), 5(a) a 6(1)(a) o god Cyngor Sir Ynys Môn.

Penderfyniad y Tribiwnlys: Cerydd