Mae Cynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru yn disgrifio sut y bydd tribiwnlysoedd yn trin y Gymraeg a'r Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal wrth ddarparu gwasanaethau.

Mae copi o'r Cynllun Iaith Gymraeg ar gael ar-lein ac ar ffurf argraffedig ar wefan Llywodraeth Cymru (dolen allanol).

Rydym yn ymrwymedig i ddarparu gwasanaeth o'r un safon uchel i siaradwyr Cymraeg a Saesneg sydd wedi cael eu cyfeirio neu sydd wedi gwneud apêl i'r tribiwnlys:

  • rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn drwy gyfrwng y Gymraeg
  • mae ein holl gyhoeddiadau yn Gymraeg a Saesneg
  • rydym yn defnyddio cyfieithwyr ag achrediadau proffesiynol i wneud ein gwaith cyfieithu
  • gall partïon gynnal gwrandawiad yn Gymraeg neu Saesneg neu gymysgedd o'r ddwy
  • mae gennym wefan gwbl ddwyieithog.