Pwerau'r Tribiwnlys

Mae pwerau Panel Dyfarnu Cymru i orchymyn cosbau wedi'u nodi yn y ddeddfwriaeth ganlynol:

Deddf Llywodraeth Leol 2000

Ar gael ar-lein ac ar ffurf argraffedig ar wefan swyddogol deddfwriaeth y DU (dolen allanol).

Rheoliadau Dyfarniadau gan Dribiwnlysoedd Achos a Thribiwnlysoedd Achos Interim (Cymru) 2001 Rhif 2288 (C. 176) (diwygiwyd gan Reoliadau Awdurdodau Lleol (Tribiwnlysoedd Achos a Thribiwnlysoedd Achos Interim a Phwyllgorau Safonau) (Diwygio) (Cymru) 2009, OS 2009/2578)

Ar gael ar-lein ac ar ffurf argraffedig ar wefan swyddogol deddfwriaeth y DU (dolen allanol).

Rheoliadau Ymchwiliadau Llywodraeth Leol (Swyddogaethau Swyddogion Monitro a Phwyllgorau Safonau) (Cymru) 2001

Ar gael ar-lein ac ar ffurf argraffedig ar wefan swyddogol deddfwriaeth y DU (dolen allanol).