Fideos gwybodaeth

Fideos yn esbonio sut mae Panel Dyfarnu Cymru yn gweithio

Cyflwyniad i waith Panel Dyfarnu Cymru

Proses ar gyfer tystlythyr o’r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Proses ar gyfer apêl

Sut mae gwrandawiad yn gweithio

Cynllun ystafell gwrandawiad

Esiampl croesholi

Esiampl ymostyngiad