Tribiwnlysoedd sydd i ddod

Rôl y Panel yw ffurfio tribiwnlysoedd i ystyried a yw aelodau etholedig neu gyfetholedig o gynghorau sir, cynghorau bwrdeistref sirol, cynghorau cymuned, awdurdodau tân ac awdurdodau parciau cenedlaethol yng Nghymru wedi torri cod ymddygiad statudol eu hawdurdod.

Mae gwrandawiadau tribiwnlysoedd fel arfer ar agor i'r cyhoedd. Ar y tudalennau nesaf, mae rhestr o'r tribiwnlysoedd sydd i ddod. Rydym wedi cynnwys y dyddiad a'r lleoliad ar gyfer y gwrandawiadau tribiwnlys hynny os yw'r wybodaeth hon wedi'i chadarnhau.

Enw:  Cynghorydd Philip Baguley

Rhif Cyfeirnod: APW/002/2020-021/CT

Dyddiad y digwyddiad: 16 Rhagfyr 2020

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Cymuned Sili a Larnog

Natur yr honiad: Gweithredu’n groes i baragraff 6(1)(a) a 6(2) o God Ymddygiad y Cyngor.

Bydd yr achos uchod yn cael ei benderfynu gan Banel Dyfarnu Cymru drwy sylwadau ysgrifenedig.

 

Enw:  Cynghorydd Kevin O’Neill

Rhif Cyfeirnod: APW/001/2020-021/CT

Dyddiad y digwyddiad: 18 Rhagfyr 2020

Awdurdod Perthnasol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Natur yr honiad: Gweithredu’n groes i baragraff. 4(b), 6(1)(a), 11(1), 11(2)(a), 14(1)(c), 14(1)(d) a 14(1)(e) o God Ymddygiad y Cyngor, ac o bosib paragraff 4(c).

Bydd yr achos uchod yn cael ei benderfynu gan Banel Dyfarnu Cymru drwy sylwadau ysgrifenedig.