Tribiwnlysoedd sydd i ddod

Rôl y Panel yw ffurfio tribiwnlysoedd i ystyried a yw aelodau etholedig neu gyfetholedig o gynghorau sir, cynghorau bwrdeistref sirol, cynghorau cymuned, awdurdodau tân ac awdurdodau parciau cenedlaethol yng Nghymru wedi torri cod ymddygiad statudol eu hawdurdod.

Mae gwrandawiadau tribiwnlysoedd fel arfer ar agor i'r cyhoedd. Ar y tudalennau nesaf, mae rhestr o'r tribiwnlysoedd sydd i ddod. Rydym wedi cynnwys y dyddiad a'r lleoliad ar gyfer y gwrandawiadau tribiwnlys hynny os yw'r wybodaeth hon wedi'i chadarnhau.

Enw: Cynghorydd Jonathan Bishop
Rhif Cyfeirnod: APW/001/2021-022/CT
Awdurdod Perthnasol:
Cyngor Cymunedol Ffynon Taf a Nantgarw
Natur yr honiad: Gweithredu’n groes i baragraff 4(b), 4(c), 6(1)(a), 7(a) a 9(a) o God Ymddygiad y Cyngor.

Enw: Cynghorydd Richard Mainon
Rhif Cyfeirnod: APW/002/2021-022/AT
Awdurdod Perthnasol: Cyngor Sir Ddinbych 
Natur yr honiad:
Gweithredu’n groes i baragraff
2(b), 4(c), 6(1)(a) a 7(a)o God Ymddygiad y Cyngor.

Enw: Cynghorydd Gareth Baines
Rhif Cyfeirnod: APW/003/2021-022/AT
Awdurdod Perthnasol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
 
Natur yr honiad: Gweithredu’n groes i baragraff 4(b), 4(c) a 7(a) o God Ymddygiad y Cyngor.

Enw: Cynghorydd Philip White
Rhif Cyfeirnod: APW/004/2021-022/CT
Awdurdod Perthnasol:
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Natur yr honiad: Gweithredu’n groes i baragraff 5(a), 6(1)(a), 7(a), 11(2), 14 (1)(c), 14 (1)(d) a 14 (1)(e)  o God Ymddygiad y Cyngor.

Enw: Cynghorydd Perry Morgan
Rhif Cyfeirnod: APW/004/2021-022/CT
Awdurdod Perthnasol:
Cyngor Cymunedol Abertillery a Llanhilleth
Natur yr honiad: Gweithredu’n groes i baragraff 4(a), 4(b), 4(c), 6(1)(a), a 6(2)  o God Ymddygiad y Cyngor.

 

Enw:  Cynghorydd William Roy Owen
Rhif Cyfeirnod: APW/006/2021-022/CT  
Awdurdod Perthnasol: Cyngor Gwynedd a Chyngor Tref Frenhinol Caernarfon
Natur yr honiad: Gweithredu’n groes i baragraff 4(b), 4(c), 6(1)(a), 6(1)(d), 6(2) a 7(a) o God Ymddygiad y Cyngor.