Tribiwnlysoedd sydd i ddod

Rôl y Panel yw ffurfio tribiwnlysoedd i ystyried a yw aelodau etholedig neu gyfetholedig o gynghorau sir, cynghorau bwrdeistref sirol, cynghorau cymuned, awdurdodau tân ac awdurdodau parciau cenedlaethol yng Nghymru wedi torri cod ymddygiad statudol eu hawdurdod.

Mae'r dudalen hon yn nodi rhestr o dribiwnlysoedd sydd i ddod. Rydym wedi cynnwys y dyddiad a'r lleoliad ar gyfer y gwrandawiadau tribiwnlys hynny os yw'r wybodaeth hon wedi'i chadarnhau.

Mae gwrandawiadau tribiwnlysoedd fel arfer ar agor i'r cyhoedd. Cysylltwch â Phanel Dyfarnu Cymru drwy e-bost adjudication.panel@llyw.cymru 5 diwrnod gwaith cyn dyddiad y gwrandawiad i gael dolen i'r gwrandawiad. Bydd eich cais am ddolen yn cael ei ystyried a gwybodaeth bellach yn cael ei darparu. 

Enw: Cyn Gynghorydd Chris Evans
Rhif cyfeirnod: APW/015/2022-023/CT
Awdurdod perthnasol: Cyngor Dinas Casnewydd

Natur yr honiad: Torri paragraffau 6(1)(a) d a 7(a)
Gwrandawiad: 
23 Mehefin 2023

Enw: Cyn Gynghorydd Donald Jenkins
Rhif cyfeirnod: APW/001/2023-024/CT
Awdurdod perthnasol: Cyngor Cymuned St Harmon
Natur yr honiad: Torri paragraffau 6(1)(a) a 7(a)
Gwrandawiad: 4 Gorffennaf 2023

Enw: Cyn Gynghorydd Karen Laurie-Parry
Rhif cyfeirnod: APW/013/2022-023/CT
Awdurdod perthnasol: Cyngor Sir Powys

Natur yr honiad: Torri paragraffau 4(b), 4(c), 5(a), 6(1)(a), 6(1)(d), 7(b)(i) a 7(b)(iv)
Gwrandawiad: 6 Gorffennaf 2023

Enw: Cynghorydd Steve Davies
Rhif cyfeirnod: APW/014/2022-023/CT
Awdurdod perthnasol: Cyngor Sir Ceredigion
Natur yr honiad: Torri paragraffau 4(b), 4(c), 6(1)(a) a 7(a)
Gwrandawiad: I gael ei gadarnhau