Tribiwnlysoedd sydd i ddod

Rôl y Panel yw ffurfio tribiwnlysoedd i ystyried a yw aelodau etholedig neu gyfetholedig o gynghorau sir, cynghorau bwrdeistref sirol, cynghorau cymuned, awdurdodau tân ac awdurdodau parciau cenedlaethol yng Nghymru wedi torri cod ymddygiad statudol eu hawdurdod.

Mae'r dudalen hon yn nodi rhestr o dribiwnlysoedd sydd i ddod. Rydym wedi cynnwys y dyddiad a'r lleoliad ar gyfer y gwrandawiadau tribiwnlys hynny os yw'r wybodaeth hon wedi'i chadarnhau.

Mae gwrandawiadau tribiwnlysoedd fel arfer ar agor i'r cyhoedd. Cysylltwch â Phanel Dyfarnu Cymru drwy e-bost adjudication.panel@llyw.cymru 5 diwrnod gwaith cyn dyddiad y gwrandawiad i gael dolen i'r gwrandawiad. Bydd eich cais am ddolen yn cael ei ystyried a gwybodaeth bellach yn cael ei darparu.

Enw: Cynghorydd Jonathan Bishop
Rhif Cyfeirnod: APW/001/2021-022/CT
Awdurdod Perthnasol:
Cyngor Cymunedol Ffynon Taf a Nantgarw
Natur yr honiad: Gweithredu’n groes i baragraff 4(b), 4(c), 6(1)(a), 7(a) a 9(a) o God Ymddygiad y Cyngor.

Gwrandawiad: 7, 9, 10 ac 11 Chwefror 2022, drwy blatfform fideo.

Enw: Cynghorydd Richard Mainon
Rhif Cyfeirnod: APW/002/2021-022/AT
Awdurdod Perthnasol: Cyngor Sir Ddinbych 
Natur yr honiad:
Gweithredu’n groes i baragraff
2(b), 4(c), 6(1)(a) a 7(a)o God Ymddygiad y Cyngor.

Gwrandawiad: 29 Hydref 2021 am 10:00y.b., drwy blatfform fideo.

Enw: Cynghorydd Gareth Baines
Rhif Cyfeirnod: APW/003/2021-022/AT
Awdurdod Perthnasol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
 
Natur yr honiad: Gweithredu’n groes i baragraff 4(b), 4(c) a 7(a) o God Ymddygiad y Cyngor.

Gwrandawiad: I’w gadarnhau

Enw: Cynghorydd Perry Morgan
Rhif Cyfeirnod: APW/004/2021-022/CT
Awdurdod Perthnasol:
Cyngor Cymunedol Abertillery a Llanhilleth
Natur yr honiad: Gweithredu’n groes i baragraff 4(a), 4(b), 4(c), 6(1)(a), a 6(2)  o God Ymddygiad y Cyngor.

Gwrandawiad: 24 Tachwedd 2021 ac 2 Rhagfyr 2021 am 10:00y.b. drwy blatfform fideo.

Enw:  Cynghorydd William Roy Owen
Rhif Cyfeirnod: APW/006/2021-022/CT  
Awdurdod Perthnasol: Cyngor Gwynedd a Chyngor Tref Frenhinol Caernarfon
Natur yr honiad: Gweithredu’n groes i baragraff 4(b), 4(c), 6(1)(a), 6(1)(d), 6(2) a 7(a) o God Ymddygiad y Cyngor.
Gwrandawiad: I’w gadarnhau