Yma, cewch y newyddion diweddaraf gan Banel Dyfarnu Cymru.

Cyfarwyddyd Ymarfer - APW/PD/01/2020

Mae Llywydd Panel Dyfarnu Cymru (“y Panel”) wedi gwneud Cyfarwyddyd Ymarfer o dan adran 61(2) o Ddeddf Cymru 2017. Mae wedi ei gymeradwyo gan Weinidogion Cymru o dan adran 61(4) o’r un Ddeddf, ar ôl ymgynghori â Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru o dan adran 61(8). Gellir gweld y Cyfarwyddyd Ymarfer yma.