Yma, cewch y newyddion diweddaraf gan Banel Dyfarnu Cymru.

Aelodau Cyfreithiol y Telir Ffioedd iddynt o Banel Dyfarnu Cymru

Mae’r Comisiwn Penodiadau Barnwrol (y Comisiwn) wedi cael cais i ganfod dau ymgeisydd i’w hargymell ar gyfer swydd Aelodau Cyfreithiol sy'n Derbyn Ffi i gyflawni gwaith i Banel Dyfarnu Cymru . Lansiwyd yr ymgyrch hon am 13:00 ar 4 Hydref a bydd yn cau am 13:00 ar 18 Hydref ac mae ar gael trwy wefan y Comisiwn yn y cyfeiriad canlynol:

https://www.judicialappointments.gov.uk/vacancies/074