Adroddiadau Blynyddol

Mae'r tribiwnlys yn cofnodi gwybodaeth ystadegol am nifer yr apeliadau a'r cyfeiriadau a'r math o apeliadau a chyfeiriadau sy'n dod i law.

Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ystadegol am nifer y cyfeiriadau ac apeliadau a ddaeth i law, gwybodaeth rheoli  perfformiad a gwariant y tribiwnlys.

Gallwch lawrlwytho Adroddiadau Blynyddol gan ddefnyddio'r dolenni isod.

Os byddwch yn cael trafferth lawrlwytho unrhyw rai o'r adroddiadau neu os oes angen fformat arall arnoch, cysylltwch â ni.